Türkçe Reklam ve Reklamcılık Kitapları Bibliyografyası

 

“Reklam ve Reklamcılık” hakkında önemli ve zengin bir kaynak, arşiv niteliğinde bir bibliyografya; Sayın Haluk Mesci’nin şahsında “Reklamcı ol’cam” adlı facebook grubunda yer alan tüm değerli katılımcıların eseri olan “Türkçe Reklam ve Reklamcılık Kitapları Bibliyografyası“.

 


 

Aitchison, Jim. Basın İlanı Böyle Yapılır!, İstanbul:Okuyan Us Yayın, 2006. ISBN: 975-6287-72-1. Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce),Çeviren: Serkan Balak.

Akbulut, Nesrin Tan – Erdoğan, Eda Balkaş. Televizyon Reklam Filmi Yapımı – Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları, Istanbul:Beta Yayınevi, 2007, ISBN: 978-975-2957-35-0. Türkçe, 205 s. 2.Hamur, Ciltsiz,14 x 20 cm. İş Dünyası / Reklamcılık

Aksoy, Atilla.’Yeni’ Reklamcılık, Istanbul:Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007, ISBN: 978-975-6176-30-6. Türkçe, 262s. 2. Hamur, Ciltsiz, 19 x 24 cm. İş Dünyası / Reklamcılık.

Altunışık, Remzi. Özdemir, Şuayip. Torlak, Ömer. Modern Pazarlama, İstanbul: Değişim Yayınları, 2002 ISBN: 978-975-8289-22-6. Türkçe, 3.Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm. İş Dünyası / İşletme – Pazarlama.

Anderson, Perry. Postmodernitenin Kökenleri (The Orijins of Postmodernity), Istanbul: İletişimYayınevi, Bugünün Kitapları Dizisi, 2009, 3. Basım, ISBN:978-975-0500-44-2.Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce), Çeviren: Elçin Gen, 3. Hamur,Ciltsiz, 14 x20 cm. Felsefe / Postmodernizm.

Avery, Jim. Kampanya Planlaması (Advertising Planning), İstanbul: Reklamcılık VakfıYayınları, 2000. ISBN: 978-975-9715-71-6. Türkçe. 270 s. Ciltsiz. (OrijinalDili: İngilizce), Çeviren: Celil Oker

Babacan, Muazzez. Nedir Bu Reklam?, Istanbul:Beta Yayınevi, Ders Kitapları, ISBN: 978-605-3776-33-8. Türkçe, 522 s.2.Hamur, Ciltsiz, 16 x 21 cm. Akademik / İletişim Bilimleri

Baransel, Nil. Eli Acıman – Sevmediği Sözcük Reklam, Aşık Olduğu Mesleği Reklamcılık!, İstanbul: Doğan Kitapçılık, 2003,ISBN: 978-975-293-170-7. Türkçe, 227 s. Ciltsiz.

Başsoy, İlyas. Reklamcı Nedir? – Nasıl Reklamcı Olunur?, Istanbul:Literatür Yayıncılık, 2008, ISBN:978-975-0404-68-9. Türkçe, 0 s. 1. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm. İnsan ve Toplum/ İletişim – Medya.

Batı, Uğur. Markethink ya da Farkething! “Deneyimsel Pazarlama ve Duyusal Markalama”, İstanbul: RYD,İYİ Yayınlar, Beslenme Saati , 2012. ISBN: 978-605-62740-0-8. Türkçe, 340s.

Batı, Uğur. Reklamın Dili, İstanbul:Alfa Yayınları, 2010. ISBN: 978-605-106-242-6. Türkçe.

Batı, Uğur. Stratejik Marka Yönetimi, İstanbul:Brandage Yayınları, 2013. ISBN: 978-605-5467-11-1. Türkçe, 457 s., Ciltsiz.

Batislam, Erol. Raklemcı Tülrüsü – Kendini de İşinide Haddinden Fazla Ciddiye Alan Reklamcının El Kitabı, Istanbul: BammYayınları, Beslenme Saati Dizisi, 2008, 1. Basım. ISBN : 978-605-4165-04-9.Türkçe, 112 s. 2. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20-cm. İş Dünyası / Reklamcılık.

Baudrillard, Jean. Simülakrlar ve Simülasyon (Simülacres et Simulation), Ankara: Doğu-Batı Yayınları, Sosyoloji Dizisi, 2003, 3. Basım, ISBN: 978-975-8717-01-9.Türkçe(Orijinal Dili: Fransızca), Çeviren: Oğuz Adanır, 224 s. 2. Hamur, Ciltsiz, 14x 21 cm. Felsefe / Postmodernizm.

Baudrillard, Jean. Tüketim Toplumu (La Societe deConsommation), Istanbul: Ayrıntı Yayınları, İnceleme Dizisi.2012, 5. Basım. ISBN :978-975-5391-41-0. Türkçe (Orijinal Dili: Fransızca),Çeviren: Ferda Keskin – Hazal Deliceçaylı, 256 s. 1. Hamur, Ciltsiz, 13 x 20cm. 1. Basım, 1997. İnsan ve Toplum / Kültür Sosyolojisi.

Bauman, Zygmunt. Küreselleşme – Toplumsal Sonuçları (Globalization The Human Consequences), Istanbul:Ayrıntı Yayınları, İnceleme Dizisi. 2012, 4. Basım. ISBN : 978-975-5392-54-7.Türkçe (OrijinalDili: İngilizce), Çeviren: Abdullah Yılmaz, 144 s. 3. Hamur,Ciltsiz, 13 x 20cm. Yeni Dünya Düzeni / Globalleşme.

Beckwith, Harry. Görünmeyeni Satmak, İstanbul: Optimist Yayınları, 2012. ISBN: 978-9944-186-54-4. Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce), Çeviri: Ümit Şensoy. 221 s.

Bir, Ali Atıf; Maviş, Fermani (Derleyenler). Dünyada ve Türkiye’de Reklamcılık “Reklamın Gücü”, İstanbul:Bilgi Yayınları, 1988, (ISBN öncesi), Türkçe, 431 s.

Blythe, Jim. Pazarlama İlkeleri (Essentials of Marketing), Istanbul: Bilim Teknik Yayınevi, Pazarlama Dizisi. ISBN: 978-975-5400-01-3.Türkçe, 320 s. 2. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm. Akademik /Pazarlama

Borça, Güven. Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar Mı? İstanbul:Mediacat Kitapları, 2007. ISBN: 975-8378-69-4. Türkçe, 224 s. Ciltsiz.

Broadbent, Simon. Hesap Verebilen Reklam (Accountable Advertising), İstanbul: Reklamcılık Vakfı Yayınları, 2003. ISBN: 975-97157-3-2. Türkçe. 300s. Ciltsiz. Çeviren: Haluk Mesci

Butterfield, Leslie (Editör). Reklamda Mükemmele Ulaşmak (Excellence in Advertising), İstanbul: Reklamcılık VakfıYayınları, 2001. ISBN: 975-97157-2-4. Türkçe, 315 s. Ciltsiz. (Orijinal Dili:İngilizce), Çevirenler: Muharrem Ayın, İpek van den Born, Erhan Güven, BurakKalkan, Celil Oker, Sabri Tekay, Ahmet Türkistanlı. Yayına hazırlayan: YaprakZihnioğlu.

Chomsky, Noam. Medya Gerçeği (Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies), İstanbul: Tüm Zamanlar Yayıncılık: 18, 1993. ISBN: 975-7350-11-7 Türkçe(Orjinal Dili: İngilizce), Çeviren: Abdullah Yılmaz, 504 s.

Cialdini, Robert. İknanın Psikolojisi, İstanbul: Media Cat Kitapları, 2013. ISBN: 978-605-4584-291. Türkçe (Orijinal Dili:İngilizce), Çeviri: Muhibe Bilge Büyükakyüz, 60 s.

Çamdereli, Mete, Prof. Dr. Reklamın Görme Dediği, İstanbul: Avrupa Yakası Yayıncılık, 2013. ISBN: 978-9944-979-75-7. Türkçe, Kapak Tasarım: Yunus Karaaslan. 519 s.

Dahan, Gresi Sanje. Sektörün Penceresinden Reklam Süreci, İstanbul: Beta Basım 2011. ISBN: 978-605-377-470-9. Türkçe, 105 s.

Debord, Guy. Gösteri Toplumu (La Societe du Spectacle – Society of theSpectacle), Istanbul: Ayrıntı Yayınları, İnceleme Dizisi. 2012, 4.Basım. ISBN : 978-975-5390-16-1. Türkçe (OrijinalDili: Almanca – Fransızca -İngilizce), Çeviren: Ayşen Ekmekçi – Okşan Taşkent, 256 s. 3. Hamur, Ciltsiz,13 x 20 cm. İnsan ve Toplum / Kültür Sosyolojisi

Denizer, Turgut. Reklam Yazarı Olsa Ne Yazar, İstanbul: 2008. E Yayınları, Anahtar Kitaplar-Medya İletişim Dizisi:9. Türkçe. Karton kapaklı.

Derleme. İletişim Hayattır – Alaaddin Asna Kitabı, Istanbul: İş Bankası Kültür Yayınları,Nehir Söyleşi, ISBN: 978-994-4885-60-7.Türkçe, 384 s. 2. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20cm. Genel Konular / Söyleşi –Röportaj.

Dillon, Jack. Reklamcı, Ankara: MediaCatYayınları, Birinci Basım: 1998. ISBN: Türkçe (Orjinal Dili: İngilizce),Çeviren: Haluk Mesci, 283 s. 1. Hamur, Ciltsiz, 15 x 22 cm.

Doyle, Peter. Değer Temelli Pazarlama, Istanbul:MediaCat Kitapları, Pazarlama Dizisi, 2003, 0. ISBN: 979-975-6347-01-9. Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce), Çeviren:, 632 s. 2. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm. İş Dünyası / Pazarlama.

Dutton, Kevin. Olağan Psikopatlar, İstanbul:Domingo, 2013. ISBN: 978-605-4729-05-0, Türkçe (Orijinal dil: İngilizce) Çeviren: Cem Duran, 280 s.

Edgü, Ferit. Yazma Eylemi, İstanbul: 1980. Türkçe. Karton kapaklı.

Elden, Müge. Reklam ve Reklamcılık, İstanbul: SayYayınları, 2009. ISBN: 978-975-4688-08-5. Türkçe, 648 s. Reklam ve İletişimDizisi, 2. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm

Elden, Müge. Reklam Yazarlığı, İstanbul: İletişimYayınları, Başvuru Dizisi, 2003. ISBN: 975-05-0162-4. Türkçe, 292 s. Ciltsiz.

Erdil, Sabri – Uzun, Yeşim. Marka Olmak?, Istanbul:Beta Yayınevi, ISBN: 978-605-3773-78-8. Türkçe, 448 s. 1.Hamur, Ciltsiz,14 x 20 cm. İş Dünyası / İşletme – Pazarlama

Erol, Gülbuğ. Reklam ve Medya Planlaması, Istanbul:Beta Yayınevi, İletişim Kitapları, ISBN: 978-975-2957-13-8. Türkçe, 196 s.1. Hamur, Ciltsiz, 16 x 24 cm. Söyleşi – Röportaj.

Featherstone, Mike. Postmodernizm Ve Tüketim Kültürü (Consumer Culture and Postmodernism),Istanbul: Ayrıntı Yayınları, İnceleme Dizisi. 1999, 4. Basım. ISBN : 978-975-5391-39-7.Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce), Çeviren: Mehmet Küçük, 288 s. 3. Hamur,Ciltsiz, 13 x 19 cm. Felsefe/ Modernizm-Postmodernizm.

Fidan, Bülent. Reklam ve Karikatür, Istanbul: Bamm Yayınları, Beslenme Saati Dizisi, 2007, ISBN: 978-975-2956-64-3. Türkçe,208 s. 2. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm. İş Dünyası/Reklamcılık.

Fishman, Roland. Yaratıcı Yazının Sırları, İstanbul:Notos Kitap, 2012. ISBN: 978-605-5904-63-0, Türkçe (Orjinal Dili: İngilizce),Çeviren: Haluk Mesci, 134 s.

Foster, Jack. Fikir Nasıl Bulunur ? (How to Get Ideas), Istanbul:MediaCat Kitapları, Yayınevi Genel Dizisi, 0, 0. ISBN: 978-994-4383-57-8. Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce), Çeviren:, 128 s. 2. Hamur, Ciltsiz, 15 x 22 cm. İş Dünyası / Reklamcılık.

Frederick, Matthew. Film Okulunda Öğrendiğim 101 Şey, İstanbul: Optimist Yayınları, 2010. ISBN: 978-605-4538-15-7. Türkçe(Orijinal Dili: İngilizce), Çeviri: Elif Ayan, 101 s.

Gider, Hakan Ömer. Nasıl Satış?, Istanbul: Bamm Yayınları, Beslenme Saati Dizisi, 2007, ISBN: 978-975-2956-68-1.Türkçe, 268 s. 2. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm.

Goldenberg, Jacob; Levav, Amnon; Mazursky, David ve Solomon, Sorin. Reklamın Şifresini Kırmak (Crackingthe Ad Code), İstanbul: Optimist Yayıncılık, 2011. ISBN: 978-605-5655-85-3.Türkçe (Orjinal Dili: İngilizce), Çeviren: Haluk Mesci, 199 s. Ciltsiz.

Gossage, Howard Luck; Jeff Goodby, Bruce Bendinger (Derleme). Reklamcılıktan Nefret Eden Adam, İstanbul: Kapital Medya Yayıncılık, 2007. ISBN: 9944-383-16-3. Türkçe(Orijinal dili: İngilizce), Çeviren: Aytül Özer. 488 s. Ciltsiz.

Gottdiener, Mark. Postmodern Göstergeler – Maddi Kültür ve Posmodern Yaşam Biçimleri (PostmodernSemiotics), Ankara: İmge Kitapevi Yayınları, ISBN:978-975-5334-18-9. Türkçe(Orijinal Dili: İngilizce), Çeviren: Arhan Nur – ErdalCengiz – Hakan Gür, 2.Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm. Felsefe / Modernizm –Postmodernizm.

Gülersoy, Çelik. Yol ve Reklamlar. Istanbul:Yenilik Basımevi, 1968. (ISBN öncesi) Türkçe. 56 s. 12 x 16 cm.

Harris, Gemma Elvin. Küçük İnsanlardan Büyük Sorular, İstanbul: Domingo Yayıncılık, 2012. ISBN: 978-605-4729-04-3. Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce), Çeviri: Şiirsel Taş, Kapak Tasarımı: Ayşe Nur Ataysoy, 297 s.

Holt, Douglas B. İkon Markalar – Marka Kültürünün İlkeleri, Istanbul: MediaCat Kitapları, İş Kitapları Dizisi,2006, ISBN: 978-994-4383-25-7.Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce), Çeviren: , 318 s. 2. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20cm. İş Dünyası / Pazarlama.

Hopkins, C. Claude. Reklamcılık Yaşantım ve Bilimsel Reklamcılık, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001, ISBN: 9753631391, 9789753631396. Türkçe, 222 s., 3. Hamur, Ciltsiz, 13,5×21 cm. Reklam ve Reklamcılık Kitapları

İslamoğlu, A.Hamdi. Tüketici Davranışları, Istanbul:Beta Yayınevi, ISBN: 978-605-3772-18-7. Türkçe, 1. Hamur,Ciltsiz, 14 x 20 cm.İş Dünyası / Pazarlama – Kuram.

Kahraman, Abdullah. Sezgin, Mete. Müze Yönetimi ve Pazarlaması, Istanbul: Çizgi Kitabevi Yayınları, Kaynak Kitap Dizisi, 2010, ISBN: 978-605-5999-29-2. Türkçe,216 s. 1.Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm. İnsan İş Dünyası / İşletme – Pazarlama.

Kalay, Ayşe (Koordinatör). Reklam Söyleşileri, Istanbul: Beta Yayınevi, İletişim Kitapları, ISBN: 978-975-2955-54-7. Türkçe, 254 s.2.Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm. Söyleşi – Röportaj.

Karahasan, Fatoş. Neden Herkes Futbol Ve Reklamdan Anlar?, Istanbul:Bamm Yayınları,Beslenme Saati Dizisi, 2007, ISBN: 978-975-2956-67-4.Türkçe, 120 s. 2. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm. İş Dünyası / Reklamcılık.

Kestin, Janet. Vong, Nancy. Beni Seç ! Reklam Dünyasında Tutunmanın Okulda Öğretilmeyen Yolları (Pick Me – Breaking Into Advertising andStaying There), Istanbul: MediaCat Kitapları, İş Kitapları Dizisi,2007, 2. Basım. ISBN: 979-975-6347-92-7.Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce), Çeviren: Murat Yaz, 280 s. 2. Hamur,Ciltsiz, 14 x 22 cm. İş Dünyası / Reklamcılık.

Kıray, Mübeccel B. Tüketim Normları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Istanbul: Bağlam Yayınları, 2005. ISBN: 978-975-8803-30-9.Türkçe, 127 s. 2. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm. Akademik / Sosyoloji.

Kırım, Arman. Alt Pazar İnnovasyonu – Sıradışı Bir Büyüme ve Karlılık Stratejisi, Istanbul: Sistem Yayıncılık, Birinci Basım2006. ISBN: 975-322-457-5 Türkçe, 30 s.

Kocabaş, Füsun; Elden, Müge; Yurdakul, Nilay. Reklamve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle, İstanbul: İletişim Yayınları,1999. ISBN: 975-470-712-X. Türkçe, 214s., Başvuru Dizisi,ciltsiz.

Köktürk, Mehtap Sümersan. Kurum İmajı – Oluşumu ve Ölçümü, Istanbul: Beta Yayınevi, ISBN: 978-975-2958-05-0. Türkçe,2. Hamur,Ciltsiz, 14 x 20 cm. İş Dünyası/ İşletme – Muhasebe – Pazarlama.

Küçükerdoğan, Rengin. Reklam Nasıl Çözümlenir – Reklam İletişiminde Göstergeler ve Stratejiler, Istanbul: BetaYayınevi, Ders Kitapları, ISBN: 978-605-3774-29-7. Türkçe, 256 s. 1.Hamur,Ciltsiz, 14 x 20 cm. İnsan ve Toplum / İletişim – Medya

Levinson, JayConrad. Hanley, R. J. Gerilla Pazarlama Devrimi, Istanbul:MediaCat Kitapları, Yayınevi Genel Dizisi, 2007, ISBN: 978-994-4383-44-8. Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce),Çeviren: Yasemin Fletcher, 182 s. 2. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm. İş Dünyası /Pazarlama.

Lois, George. Olağanüstü Tavsiyeler, İstanbul:Boyner Yayınları, 2012. ISBN: 978-975-7004-66-0. Türkçe (Orijinal Dili:İngilizce), Çeviri: İrde Levent Yıldız, 125 s.

Luecke, Richard. Müzakere, Istanbul: İşBankası Kültür Yayınlar / İş Dünyası Kitapları, ISBN: 978-605-3774-29-7. Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce),Çeviren: Meral Çiyan Şenerdi, 186 s. 2. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm. İnsan veToplum / Kişisel Gelişim.

Maeda, John. Basitlik Kanunları, İstanbul:MediaCat Kitapları, 2012. ISBN: 978-605-5755-29-4. Türkçe (OrijinalDili: İngilizce), Çeviri: Aslı Kalem Bakkal, 135 s.

Mattelart, Armand. İletişimin Dünyasallaşması, Istanbul: İletişim Yayınevi, BaşvuruDizisi, ISBN: 978-974-7091-62-. Türkçe(Orijinal Dili: İngilizce), Çeviren: ElçinGen, 2. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm.İnsan ve Toplum / İletişim – Medya.

May, Rollo. Yaratma Cesareti, İstanbul: MetisYayınları, 2013. ISBN: 978-975-3421-90-4. Türkçe (Orijinal Dili:İngilizce), 144 s. 3. Hamur, Ciltsiz.

Mazur,Laura. Miles, Louella. 12 Pazarlama Ustasından Pazarlama Dersleri, (Conversations with Marketing Masters). Istanbul: MediaCatKitapları, Yayınevi Genel Dizisi,2008 ISBN: 978-994-4383-86-8.Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce), Çeviren; , 222 s. 2. Hamur,Ciltsiz, 14 x 20 cm. Genel Konular / Söyleşi – -Röportaj.

Moon,Michael. Doug, Millison. Ateşten Markalar – İnternet Çağında Marka Bağımlılığı Yaratmak, Istanbul: MediaCat Kitapları, Yayınevi Genel Dizisi, 2005, 2. Basım. ISBN: 979-975-8378-83-7. Türkçe (OrijinalDili: İngilizce), Çeviren: Ş. Tanju Kalkay, 336 s. 2. Hamur, Ciltsiz, 15 x 22cm. İş Dünyası / Kariyer.

Mesci, Haluk (Derleyen). Reklamcılık (Seçme Yazılar), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 1984. (ISBN öncesi) Türkçe, 180 s.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 30, 3. hamur, ciltsiz

Naisbitt, John; Aburdene, Patricia. Megatrends 2000 -Büyük Yönelimler, İstanbul: Form Yayınları No:7, 1990. ISBN:975-7701-06-8 Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce), Çeviren: Erdal Güven, 281 s.

Ogilvy, David. Bir Reklamcının İtirafları (Confessions of an Advertising Man), İstanbul:Reklamcılık Vakfı Yayınları, 2008. ISBN: 978-975-98239-4-8, Türkçe (Orijinaldil: İngilizce) Çeviren: Haluk Mesci, 184 s., Ciltsiz.

Oktürk, Şerif. Konuşma Sanatı ve Güzel Sözler (Özdeyişler) Antolojisi, Istanbul: Kastaş Yayınları, İkinciBasım 1994. ISBN: 975-7639-57-5 (1. cilt), 975-7639-58-3 (2. cilt). Türkçe, 2 Cilt, 680 s.

Oluç, Mehmet – Erdoğan, Fahrettin. Temel Pazarlama Kavramları, Istanbul: Beta Yayınevi, ISBN: 978-975-2955-78-3.Türkçe, 840 s. 1. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm. İş Dünyası / İşletme -Muhasebe – Pazarlama.

Özkan,Pelin. Hayatımız Reklam: Türkiye’nin Reklam Ustalarıyla Söyleşiler?, Istanbul: MediaCat Kitapları, YayıneviGenel Dizisi, 2004, ISBN:979-975-6347-24-8. Türkçe, 206 s. 2. Hamur, Ciltsiz, 17 x 24 cm. İş Dünyası /Reklamcılık.

Peters, Tom. Küçük Ama Önemli Şeyler: Mükemmel’e Ulaşmanın 163 Yolu, İstanbul: Boyner Yayınları, 2010. ISBN: 978-975-7004-60-8. Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce), Çeviri: İclal Büyükdevrim Özçelik, 485 s.

Pink, Daniel H. Satışın Yeni Kuralları, İstanbul: MediaCat Kitapları, 2013. ISBN: 978-605-4584-36-9. Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce), Çeviri: İclal Büyükdevrim Özçelik, Kapak Tasarım: Ahmet Kılıç. 272 s.

Proctor, Tony. Pazarlama Araştırmasının Temelleri,Istanbul: Bilim Teknik Yayınevi, ISBN: 978-975-5401-04-0.Türkçe, 560 s. 2.Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm. İş Dünyası / Pazarlama

Ries, Al & Trout, Jack. Konumlandırma: Tüketici Zihnini Fethetme Savaşı, İstanbul: MediaCat Kitapları, 2013, ISBN: 978-605-4584-37-6.Türkçe (Orijinal Dili:İngilizce), 256 s., 2. Hamur, Ciltsiz.

Robins, Kevin. İmaj – Görmenin Kültür Ve Politikası (Into the Imaj – Culture and Politics in the Field of Vision), Istanbul: Ayrıntı Yayınları, İnceleme Dizisi. 1999, 4. Basım. ISBN : 978-975-5392-51-6.Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce), Çeviren: Nurçay Türkoğlu, 288 s. 3. Hamur,Ciltsiz, 13 x 20 cm. İnsan ve Toplum/ İletişim – Medya.

Sanborn,Mark. Fred Faktörü, Istanbul:MediaCat Kitapları, Satış Kitabı Dizisi, 2005, 8. Baskı. ISBN: 979-975-6347-64-4. Türkçe (OrijinalDili: İngilizce), Çeviren: , 184 s. 2. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm. İş Dünyası /Kariyer.

Sartwell, Crispin Yaşama Sanatı Dünya Tinsel Geleneklerinde Gündelik Hayatın Estetiği (The Arf of Living Aesthetics of the Ordinary in World Spiritual Traditions), Istanbul: Ayrıntı Yayınları, İnceleme Dizisi. 2000, 1. basım. ISBN : 978-975-5392-71-4.Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce), Çeviren: Abdullah Yılmaz, 175 s. 3. Hamur,Ciltsiz, 13 x 20 cm. Felsefe / Estetik.

Schultz, Don E., Tannenbaum, Stanley. Başarılı Reklamın İlkeleri, İstanbul: Yayınevi Yayıncılık,1991. ISBN:975-358-004-5.Türkçe,119 s.,Ciltsiz.

Seguela, Jack. Yarın Çok Star Olacak (Demain Il SeraTrop Star), Istanbul: Afa Yayınları: 110, 1990. ISBN: 975-414-050-2,Türkçe (Orjinal Dili: Fransızca), Çeviren: Mine Haksal, 329 s.

Selçuk Burak. Elektronik Posta ile Pazarlama, Istanbul: Beta Yayınevi, ISBN: 978-975-2956-14-8. Türkçe, 243 s. 1.Hamur,Ciltsiz, 16 x 24 cm. İş Dünyası/ İşletme-Muhasebe-Pazarlama.

Senbir, Hakan. ‘Mücadele eden herkes için’ Strateji, İstanbul: Okuyanus, 2009. ISBN: 978-605-4054-07-7. Türkçe, 242 s. Ciltsiz.Kişisel Gelişim 8.

Sennett, Richard Yeni Kapitalizmin Kültürü (The Culture of the New Capitalism), Istanbul: Ayrıntı Yayınları, İncelemeDizisi. 2012, 2. basım. ISBN :978-975-5395-25-8. Türkçe (Orijinal Dili:İngilizce), Çeviren: Aylin Onacak, 128 s. 2. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm.Edebiyat / Deneme – İnceleme

Serdarlı, Ersel. Reklam Yazmak, İstanbul: Beta, 2008. ISBN:978-605-4165-01-8, Türkçe, 240 s. [Reklam Yaratıcıları Derneği, Beslenme Saati]

Sezer, Kemal. Ege Ernart – Bir “Öncü Reklamcı” ve Sıradışı Yaşamı, İstanbul: Reklamcılık Vakfı Yayınları, 2003. ISBN:975-97157-4-0,Türkçe, 149 s.

Sezer, Kemal. Reklamın Sokak Çocuğu – ErsinSalman’ın Yaşamöyküsü, İstanbul: Reklamcılık VakfıYayınları, 2003. ISBN: 975-377-2-4, Türkçe, 450 s.

Silverman,George. Ağızdan Ağıza Pazarlama (World of MouthMarketing), Istanbul: MediaCat Kitapları, İş Kitapları Dizisi,2007, İkinci Basım, ISBN: 978-994-4383-22-6. Türkçe (OrijinalDili: İngilizce), Çeviren: Ender Orfanlı, 259 s. 2. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm.İş Dünyası / Muhasebe – Pazarlama.

Simmons, Annette.Etkileme ve İkna Sanatında Hikayenin Gücü (Story Factor), Istanbul: MediaCat Kitapları, İşKitapları Dizisi, 2008, ISBN:978-994-4383-70-7. Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce), Çeviren: , 262 s. 2.Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm. İş Dünyası / Kuram.

Sözer, Vural. Baba Tatlısı – Büyüksözü Dinleyenlere Atasözleri Sözlüğü, Istanbul: Barajans Yayınları, 1998.ISBN: 975-8216-02-3. Türkçe, 272 s.

Sözer, Vural. Çoban Salatası – Her Okuryazar için Güncel Yazım Kılavuzu, Istanbul: Barajans Yayınları, 1996.ISBN: Türkçe, 483 s.

Sutton, Robert I. İşe Yarayan Çılgın Fikirler, Istanbul: Boyner Yayınları, Birinci Basım, 2006. ISBN: 975-7004-52-9 Türkçe, 289 s.

Steel, Jon. Gerçek, Yalanlar, Reklamcılık, Ankara: MediaCat Kitapları / Yayınevi Genel Dizisi, 2000. ISBN: 979-975-8378-257.Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce), 261 s. 3. Hamur, Ciltsiz, 14 x 22 cm.

Thompson,John B. Medya Ve Modernite, Istanbul: Kırmızı Yayınları, Ders Kitapları, ISBN: 978-605-3774-29-7. Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce), Çeviren:, 256 s. 1. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm. İş Dünyası / Reklamcılık.

Toffler,Alvin. Şok – Gelecek Korkusu (Future Shock), Istanbul:Altın Kitaplar, Ders Kitapları, ISBN: 978-975-4055-83-2. Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce), Çeviren:, 382 s. 3. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm. İnsan ve Toplum / Sosyoloji.

Toffler, Alvin. Üçüncü Dalga – Bir FütüristEkonomi Analizi Klasiği, Istanbul: Koridor Yayınları, Araştırma Dizisi, 2008, ISBN: 978-994-4983-65-5.Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce), Çeviren: , 544 s. 2. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20cm. İş Dünyası / Borsa-Finans-Analiz.

Tomlinson, John. Kültürel Emperyalizm (Cultural Imperialism – A Critical Introduction), Istanbul: Ayrıntı Yayınları,İnceleme Dizisi. ISBN: 978-975-5392-57-8. Türkçe (Orijinal Dili: İngilizce),Çeviren: Emrehan Zeybekoğlu, 267 s. 3. Hamur, Ciltsiz, 13 x 20 cm. İnsanToplum/ Kültür Sosyolojisi.

Trout, Jack. BüyükMarkalar Büyük Hatalar (Big Brands Big Trouble), Istanbul: MediaCat Kitapları, İş Kitabı Dizisi, 2007, 0. ISBN: 978-994-4383-53-0. Türkçe (OrijinalDili: İngilizce), Çeviren: , 232 s. Kuşe, Ciltsiz, 14 x 20 cm. İş Dünyası /Kuram.

Ülgen, N. Engin. İlahi Reklam Sen Adamı Kanser Edersin, İstanbul: Marka, 2002. ISBN: 975-8678-00-0. Türkçe, 184s. Yayınevi Genel Dizisi, 1. Hamur, Ciltsiz, 14,5 x 21 cm.

Ünsal, Yüksel. Bilimsel Reklam ve Pazarlamadaki Yeri, İstanbul: Tivi Reklam, Birinci Basım: 1971 İkinci Basım: 1984.(ISBN öncesi), Türkçe, 134 s., Bez Cilt, Şömiz.

Uztuğ, Ferruh. Reklamcılıkta Anna Karanina İlkesi, İstanbul: Bamm Yayınevi, 2009. ISBN: 978-605-4165-06-3, Türkçe, 328 s. Beslenme Saati Dizisi, 2. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm

Uztuğ, Ferruh. Markan Kadar Konuş, İstanbul: Mediacat Kitapları, 2009. ISBN: 975-8378-86-4 Türkçe, 277 s. Yayınevi Genel Dizisi, 1. Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm

Yaman, Hakan. Kelimenü, İstanbul: Elma, 2.Basım 2007. ISBN: 978-975-6093-34-4.Türkçe, 490 s. [Kişisel Gelişim Dizisi /Zihinsel Gülmece]

Yanık, Onur. Yaratıcılık, İstanbul: Bamm Yayınları, Beslenme Saati Dizisi, 2007, ISBN: 978-975-2956-65-0. Türkçe,184 s. 2.Hamur, Ciltsiz, 14 x 20 cm. İş Dünyası/ Reklamcılık.

Yanıklar, Cengiz. Tüketimin Sosyolojisi, Istanbul:Birey Yayıncılık, 2010, ISBN: 978-975-2640-57-3. Türkçe, 232 s. 2.Hamur,Ciltsiz, 14 x 20 cm. İnsan Toplum / Sosyoloji.

Yazarı belirsiz. Pitukyalar, ”Erkeklerin ve Bazı Kadınların Ofis El Kitabı”, İstanbul: Papirus Yayınevi, 1993 (ISBN yok) Türkçe. 64 s.

Zyman,Sergio. Bildiğimiz Pazarlamanın Sonu (The End of Marketing as We Know It ), Istanbul: MediaCat Kitapları, Pazarlama Dizisi, 0, 0. ISBN: 979-975-8378-22-6. Türkçe (OrijinalDili: İngilizce), Çeviren: , 253 s. 3. Hamur, Ciltsiz, 15 x 22 cm. İş Dünyası /Pazarlama.