Logo Tasarımı, Kurumsal Kimlik Tasarımı, Marka Kimliği Tasarımı

 

 

Görsel Marka Kimliği Tasarımı

 

Logo ve Kurumsal Kimlik Tasarımı, bir marka’nın nasıl algılanacağını, nasıl anılacağını, nasıl hatırlanacağını, müşterilerine gösterdiği dışa açılan yüzünün ne derece güven verici ve ikna edici olduğunu belirleyen bir ‘itibar’ çalışmasıdır.

 

Kısa tanımıyla “marka kimliği“, bir marka’nın kendisini ifade ettiği ve müşterilerinin marka’yı tanımlarken ilişkilendirdiği anlamlar topluluğu olarak tanımlanabilir. “Marka Kimliği” ya da bir diğer adı ile “Kurumsal Kimlik”, bir marka’nın ürün ve hizmeti ile sahip olduğu değerler, gerçekleştirdiği faaliyetler ve hedeflerini içeren tüm faktörlerin toplamını temsil etmektedir. Bir marka’nın itibarını oluşturan en önemli unsurlardan biri, görsel istikrardır. Bunun sağlanması da, üzerinde logo’nun bulunduğu, marka’yı temsil eden tüm basılı ve dijital materyallerin “görsel bütünlük” çerçevesinde üretilmesi ile mümkündür.

 

kurumsal kimlik tasarımı, marka kimliği tasarımıKurumsal Kimlik Tasarımı ya da Görsel Marka Kimliği Tasarımı, marka’yı kurum içinde ve kurum dışında temsil eden, iç ve dış yazışmalarda kullanılan; temel olarak dosya, antetli kağıt, zarf, kartvizit ile başlayan ve kurumsal kimliği oluşturan -üzerinde logo’nun olduğu- ilgili tüm evraklardan oluşan görsel-kurumsal kimlik takımının, belirlenen teknik kurallar çerçevesinde tasarlanmasıdır.
kurumsal kimlik tasarımı, marka kimliği tasarımıBir marka’nın sermayesi, üretimdeki özeni, çalışanların özverisi ve diğer tüm sosyolojik ya da teknik bileşenleri temsil eden ‘marka kimliği’, belirlenen bu ‘itibar’ ile müşterilere ulaştırılır. Günümüzdeki rekabet ortamında, diğerlerinden farklılaşmak-sıyrılmak, başarılı ve sürdürülebilir neticeler elde etmek, burada bahsi geçen “itibar”a yapılan yatırım ile doğru orantılıdır.

 
kurumsal kimlik tasarımı, marka kimliği tasarımıMarka’ya ait tüm basılı ve dijital alandaki evrakların-dokümanların ebat, renk ve benzeri teknik uygulama kurallarının belirlendiği; üniformadan flamaya, tabeladan web sitesindeki banner uygulamasına kadar, marka’nın yer aldığı her alandaki uygulamaları kapsayan, disipline eden ve kullanımına yönelik ayrıntılı şekilde rehberlik eden “Kurumsal Kimlik Kılavuzu” ile “görsel marka kimliği” tanımlanmış olur.
kurumsal kimlik tasarımı, marka kimliği tasarımı“Marka Kimliği” ya da bir diğer adı ile “Kurumsal Kimlik”, bir marka’nın ürün ve hizmeti ile sahip olduğu değerler, gerçekleştirdiği faaliyetler ve hedeflerini içeren tüm faktörlerin toplamını temsil etmektedir. Başarılı bir “marka kimliği”, halkla ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, pazarlama, tasarım gibi farklı disiplinlerin entegrasyonundan oluşmakta ve bu disiplinler arası gerçekleştirilen çalışma süreci ile bu alanlarda marka’ya ilişkin normlar belirlenmektedir.

 
kurumsal kimlik tasarımı, marka kimliği tasarımıLogo’nun görünebilir, okunabilir, uygulanabilir, sürdürülebilir, geliştirilebilir, modern, sade yapıda olması gibi teknik gereklilikleri yanında; biçim ve renklerin psikolojik ve sosyolojik etkileri de bu sürece önemle dahil edilir. Çünkü insanlar bir marka’yı (logo’yu), bir başka insan gibi algılar ve zihinlerinde “enerjik, iyi, düzenli, güven verici, itibarlı, güçlü” ve benzeri özelliklerde tanımlarlar. Bu özelliklerin ne olduğu ise, tüm bu üretim sürecinde gösterilen tecrübe, profesyonellik ve özenli yaklaşım ile belirlenir.
kurumsal kimlik tasarımı, marka kimliği tasarımıBir markanın bağlantıda olduğu diğer firmalar ile olan ilişkilerinde, marka’nın oluşumu sırasında üretilen “Logo Kullanım Kılavuzu” ile bağlantı kuruyor olması, ilgili marka’nın bağlantıda olduğu tüm noktalarda itibarını önemli ölçüde artırmaktadır. Görsel kimliğe yapılan bu önemli yatırım neticesinde, söz konusu marka’nın bağlantı sağladığı tüm noktalarda “itibarlı” şekilde anılmasına büyük oranda katkıda bulunmaktadır.

 
kurumsal kimlik tasarımı, marka kimliği tasarımıLiteratürde geçen tanımı ile ‘logo’, bir marka’nın taşıdığı tüm değerlerin, bir simge ya da bir yazı olarak tasarlanmış halidir. Görsel marka kimliğinin en önemli ve en temel unsuru olan “logo”, ilgili marka’nın karakterini, duruşunu ve “ne olduğunu” anlatan bir imzadır. Bir marka’nın temsilcisi olan “logo”, süreçte zamanın gereklerine ayak uydurabilmesi için gerektiğinde geliştirilebilir-güncellenebilir.
kurumsal kimlik tasarımı, marka kimliği tasarımıSüreçte gerçekleştirilmesi planlanan gazete-dergi ilanları, basın duyuruları, açık hava görselleri, tabela, bayrak-flama gibi uygulamalarda, marka’yı temsil eden, büyük bir yatırım ve emek ile üretilen logo’nun “doğru şekilde” uygulanması, sadece “Logo Kullanım Kılavuzu”nda belirlenen disiplin ve içeriğindeki teknik kurallar ile sağlanabilir.

 
kurumsal kimlik tasarımı, marka kimliği tasarımıMarka kimliği geniş anlamıyla, kurumdaki bireyler arası kurum içi ilişkileri ile kurumu temsil eden herhangi bir noktanın dışarısı ile olan tüm ilişkilerini kapsamaktadır. Bu kapsamda oluşturulan “marka kimliği”, süreçte sürdürülen ve geliştirilen bir “kurum kültürü” haline dönüştürülmelidir.
kurumsal kimlik tasarımı, marka kimliği tasarımıLogo ve Kurumsal Kimlik Tasarımı, bir marka’nın nasıl algılanacağını, nasıl anılacağını, nasıl hatırlanacağını, müşterilerine gösterdiği dışa açılan yüzünün ne derece güven verici ve ikna edici olduğunu belirleyen bir ‘itibar’ çalışmasıdır.

 

Gerçekleştirdiğim Logo ve Kurumsal Kimlik Tasarımlarından Bazıları

 


 

 

 

Logo ve Kurumsal Kimlik Tasarımı, Portfolyo Sunumu


 
Firmanız ya da markanız için Logo ve Kurumsal Kimlik Tasarımı hakkında bilgi almak isterseniz iletişim sayfasından bana ulaşabilir, “info[at]koraykislali.com” adresine e-posta atabilir ya da aşağıdaki form ile talebinizi iletebilirsiniz. Gerçekleştirdiğim diğer pazarlama tasarımlarını incelemek için buraya tıklayınız.
 


 

Bu yazının oluşumunda faydalanılan kaynaklar;

OKAY, Ayla, Prof. Dr. “Kurum Kimliği”, MediaCat Yayınları, Ankara, 2000
AK, Mehmet, Marka Yönetim Danışmanı, “Kurumsal Kimlik ve İmaj”, Halkla İlişkiler ve Grafik Sanatlar Dizisi, İstanbul, 1997
HEPKON, Zeliha, Doç. Dr. “Kurumsal Kimlik İnşaasını Belirleyen Faktörler: Bir Literatür Taraması”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi.

 
Sunumun PDF versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

Kurumsal kimlik tasarımı, logo tasarımı, amblem tasarımı. Marka kimliği tasarımı, kurumsal kimlik tasarımları. Logo tasarımları, amblem tasarımları. Görsel marka kimliği tasarımı, marka tasarımı. Grafik tasarım, grafik tasarımcı. Pazarlama tasarımı, firma marka tasarımı. Kurumsal kimlik tasarım örnekleri, marka kimliği tasarım örnekleri. /p>